אישורים וטפסים

טפסים אחידים לרישוי עסקים ונכסים לנוחיותכם:


מס’ טופס:נושא:מס’ תקן:  
1אישור תקינות ציוד כיבוי גלגלונים וזרנוקים

ת”י 2206
חלק 2

ת”י 365
חלק 3

טופס מקווןטופס להורדה
2אישור תחזוקת מטפים מיטלטליםת”י 129
חלק 1
טופס מקווןטופס להורדה
4אישור תחזוקה מערכת גילוי אשת”י 1220  חלק 11 טופס להורדה
5אישור תקינות כיבוי בלוחות חשמל עלה לייצור

ת”י 5210 כיבוי
באירוסול

ת”י 1597 כיבוי בגז

טופס מקווןטופס להורדה
6אישור תקינות/תחזוקה מערכת למסירת הודעות (כריזת חירום)

משטרה 160,160.1

ת”י 1220
חלק 11

טופס מקווןטופס להורדה
7תחזוקה מערכת אוטומטית לכיבוי אש – ספרינקלריםת”י 1928 טופס להורדה

קישור למקור וקרדיט: Gov.co.il

השאירו פרטים ונחזור אליכם