מערכת אזורית לגילוי אש - מנע אש תעשיות בע׳׳מ

מערכת אזורית לגילוי אש ועשן

כל מה שחשוב לדעת לפני שמתקינים מערכת אזורית לגילוי אש ועשן.
תקן 1220 חלק 3
תקן 1120 חלק 11
טופס 4
מערכת אזורית לגילוי אש - מנע אש תעשיות בע׳׳מ

מערכת אזורית לגילוי אש ועשן

כל מה שחשוב לדעת לפני שמתקינים מערכת אזורית לגילוי אש ועשן.
תקן 1220 חלק 3
תקן 1120 חלק 11
טופס 4
מערכת אזורית לגילוי אש - מנע אש תעשיות בע׳׳מ

כל הנושאים

מהי מערכת אזורית?

מערכת אזורית לגילוי אש ועשן, כשמה כן היא. היא נותנת אינדיקציה ברמת האזור הכללי בלבד, ולכן גם פחות מתקדמת, ביחס למערכת האנלוגית, שנותנת אינדיקציה ברמה נקודתית, ספציפית, בעזרת גלאים, המפוזרים במבנה.

במערכת אזורית, מוגדרים אזורים, על פיהם, חולק המבנה, ולכן כשיש סכנה, מופעלת אזעקה, שמטרתה להזהיר את האנשים השוהים במבנה, וכי עליהם להתפנות במהירות מהאזור.

מערכות אזוריות לגילוי אש, הן המערכות הנפוצות, בהן עושים שימוש במבנים קטנים, ובעסקים קטנים ובמה שהוגדר, כרמת סיכון 1 רגילה, על פי תקן 1220 חלק 3.

מערכות גילוי אש אזוריות, מתאפיינות בהתרעה מהירה ואוטומטית, באמצעות חייגן, לטלפון של הבעלים או מי מהאחראים על המבנה מטעמם.

מופעלות נורות הבהוב, פנימיות וחיצוניות, לעורר את תשומת לב הנמצאים, והמהוות כלי עזר, להסב את תשומת ליבם, של כבדי שמיעה או כאלה, העושים שימוש באוזניות, ואינם שומעים את צופרי האזעקה.
בנוסף כאמור, המערכות האזוריות לגילוי אש, מפעילות אזעקת אזהרה במבנה, בעת התהוותה של סכנה.

תפקידי המערכת האזורית

תפקיד המערכת האזורית, זיהוי, גילוי ואיתור מוקדם ברמת האזור הכללי בלבד של סכנות אש ועשן. התראה מוקדמת על סכנות מסוג פריצת אש ועשן במבנה, יקלו על השתלטות מהירה על האירוע, כמו גם הימנעות מסיכון חיי אדם ונזקי רכוש.

דרישות התקנים בנושא מערכת גילוי אש אזורית – תקן 1220 חלק 3

בהתאם לתקן 1220 חלק 3, העוסק בהתקנת מערכות גילוי אש ועשן, נחלקת רמת הסיכון, לשתי דרגות סיכון שונות: האחת, רמת סיכון 1, המגדירה מקומות, הנמצאים בסיכון רגיל, השנייה, רמת סיכון 2, המגדירה מקומות, הנמצאים בסיכון גבוה.
תקן זה, מהווה בסיס, לקביעת סוג המערכת לגילוי אש ועשן, על פי רמת הסיכון כאמור.
תקן 1220 חלק 3, כפי שהוא בגרסתו האחרונה, מחייב מערכת כריזה כחלק נוסף על מערכת גילוי אש ועשן.
תקן זה, עבר עדכון במהלך שנת 2015 ונכנס לתוקפו, בחודש מרס 2015 , כתקן רשמי ומחייב, בהתקנת מערכות גילוי אש ועשן.

חייגן אוטומטי על פי תקן 1220 חלק 3

חייגן הוא מכשיר אלקטרוני, המחובר ללוח הבקרה של מערכת גילוי האש והעשן, שתפקידו להתריע טלפונית, לגורמים שהוגדרו לו מראש, בעת ההתקנה, בעת חשש לסכנה.
הגורמים אליהם החייגן יחייג, יהיו בדרך כלל, בעל הנכס, ומוקד הביטחון שהוגדר על ידו.  

חייגן עם התרעה למוקד כיבוי אש על פי תקן 1220 חלק 3

חייגן הוא אמצעי בטיחות מציל חיים, ויש חובה להתקינו בכל מערכת לגילוי אש ועשן, על פי תקן 1220 חלק 3.

היות ומערכת גילוי אזורית, המותקנת במקומות המוגדרים ברמת סיכון 1, החייגן איננו מחובר למוקד כיבוי האש, אלא אם יתגלו למעלה ממוקד סכנה אחד.
לעומת זאת ברמת סיכון 2, החייגן המחובר למערכת, מחויב להתריע גם למוקד כיבוי האש, מיד עם זיהוי הסכנה, במוקד הראשון, בו קיים חשש גילוי האש.

עמידה בתקני מכון התקנים הישראלי

המערכת המותקנות על ידי חברת מנע אש בע׳׳מ, הן מערכות העומדות בדרישות התקן הישראלי, תקן 1220 חלק 3 ותקן 1220 חלק 11.

תקן 1220 חלק 11, עוסק בתחזוקת מערכות גילוי אש ובבדיקה תקופתית לאחר ההתקנה.
על פי תקן זה, חלה חובת בדיקה תקופתית, של כל מערכת גילוי אש ועשן למיניה. בדיקת התקינות מיועדת בכדי לוודא, שכל חלקי המערכת תקינים, וכי תבטיח את תפקודה בזמן אמת. הבדיקה צריכה להתבצע אחת לחצי שנה או פעם בשנה, תלוי בסוג המערכת, והיא תבוצע רק על ידי בודק מוסמך לביצוע בדיקות הנדרשות על פי התקן.
חברת מנע אש בע”מ, מעניקה שירותי תחזוקה, לכלל המערכות לגילוי אש, לפי דרישות תקן 1220 חלק 11.

מערכת אנלוגית או אזורית? תלוי ברמת הסיכון

מערכות אזוריות לגילוי אש, הן מערכות עם טכנולוגיה ישנה ביחס למערכות האנלוגיות.

שתי המערכות משמשות לגילוי ואיתור שריפות ועשן, טרום התפרצות הסכנה, כשעדיין ניתן לשלוט על הסיטואציה, להציל חיים ולמנוע התדרדרות. אך כאמור, המערכות האזוריות, משוכללות פחות מאלו האנלוגיות, המתאפיינות בטכנולוגיה חדישה ומפותחת יותר.

אנו, בחברת מנע אש בע”מ, ממליצים להשתמש במערכות אנלוגיות לגילוי אש, למרות שעל פי התקן, אם עסקך מוגדר כרמת סיכון 1, לא חלה עליך החובה לכך.

היה ובכל זאת, לאחר התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים, החלטת להשתמש במערכת אזורית, דע כי המערכת האזורית, אינה מדייקת באיתור התפרצות השריפה, אלא מאותתת רק על האזור הכללי, המסומן ומואר בלוח הבקרה של המערכת.
מכאן, שאין זה מפתיע, כי מערכות אזוריות לגילוי אש ועשן, זולות יותר ביחס למערכות האנלוגיות.

הבדלי התקנה

היות והמערכת מתריעה על אזור מסוים, מותקן גלאי עשן / חיישן אלקטרוני בכל אזור, המחובר באמצעות כבל, ללוח הבקרה של המערכת. המערכת בודקת באופן קבוע את החיישנים, כך שבעת אירוע, האזור הכללי מתריע בלוח הבקרה, ואילו החיישן, מפעיל אזעקת אזהרה.

הדבר שונה ממערכת אנלוגית שבה כלל הגלאים, מחוברים אלה לאלה באמצעות אותו הכבל, ישירות ללוח הבקרה. המערכת מקבלת אותות מהגלאים ומעבדת אותם, ולכן האיתור מדויק יותר.

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות 

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות 

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות

קבלו שיחת ייעוץ ללא עלות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם