ציוד כיבוי אש מנע אש בע׳׳מ

אישור כיבוי אש לעסק

כל מה שחשוב לדעת על הוצאת אישור כיבוי אש למבנה שלכם.
הוראות נציב 532
ת”י 1596
ת”י 1220
ציוד כיבוי אש מנע אש בע׳׳מ

אישור כיבוי אש לעסק

כל מה שחשוב לדעת על הוצאת אישור כיבוי אש למבנה שלכם.
הוראות נציב 532
ת”י 1596
ת”י 1220
ציוד כיבוי אש מנע אש בע׳׳מ

כל הנושאים

תנאי הכרחי בקבלת רישיון עסק על פי חוק, הוא קבלת אישור כיבוי אש לעסק מרשות הכבאות וההצלה בישראל.

אישור זה נדרש על ידי הרשות המקומית, או מי שהוסמך מטעמו של משרד הפנים (רשות הרישוי).

אי עמידה בתנאי רשות הכבאות, עשויה להוביל לסירוב מתן רישיון עסק, כמו גם סירוב חברת הביטוח, לבטח את העסק.

מהו אישור כיבוי אש?

חוק רישוי עסקים, תשכ”ח 1968 והתיקונים בהקשר זה, מסמיכים את רשות הרישוי ו/או נותני האישורים, שרשות הכבאות וההצלה בישראל נמנית עליהם, להתנות את מתן הרישיון, בביצוע פעולות מסוימות.

רשות הכבאות וההצלה בישראל, רשאית לקבוע תנאים, הכוללים תוספים והגנות מפני סיכוני אש, והם יהוו תנאי הכרחי לקבלת אישור כיבוי אש ורישיון עסק, כנגזרת לכך.

אי לכך, עסקים צריכים להיערך מבעוד מועד, בכדי להתאים את המבנה והעסק, לדרישות העולות מחוקי הכבאות וההצלה בישראל.

מי נדרש בהפקת אישור כיבוי אש?

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ

היי כאן ניר, מתי נוח שאחזור אליך?

היי כאן ניר,
מתי נוח שאחזור אליך?

ברמה העקרונית, רשות הכבאות וההצלה, וכנגזר מחוק רישוי עסקים תשכ”ח-1968, תבחן את פעילות העסק, לצורך קביעת החובה באישור כיבוי אש לעסקים, גם אם איננה תואמת את הקטגוריות:

1. בריאות, רוקחות קוסמטיקה

2. דלק ואנרגיה

3. חקלאות, בעלי חיים

4. מזון

5. מים ופסולת

6. מסחר ושונות

7. עינוג ציבורי, נופש וספורט

8. רכב ותעבורה

9. שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

10. תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

יחד עם זאת, בשנת 2017 בוצעה רפורמה שהגדירה עסקים על פי רמת המסוכנות שלהם.

רמות המסוכנות נקבעו בכדי להקל על הבירוקרטיה והפרוצדורות בקבלת רישיון עסק. כך שעסקים בעלי רמת סיכון נמוכה, יוכלו לקבלת רישיון עסק תחת הצהרה על עמידה בדרישות בטיחות האש, כפי שנקבע על פי רשות הכבאות וההצלה.

העסקים במסלול תצהיר, בעלי הסיכון הנמוך, כפי שיקבע על ידי הרשות המקומית, יקבלו חוברת הסבר והדרכה, מפרט דרישות לכלל העסקים במסלול וטופס תצהיר שיש למלאו ולאמתו על ידי עורך דין.

ציוד הכיבוי הסטנדרטי הנדרש, הינו, עמדת כיבוי אש תקנית, גלגלון כיבוי, מטפים, שילוט הכוונה למילוט, תאורת חירום, מערכת חשמל תקנית ומערכת גילוי אש ועשן.

התצהיר כולל התחייבות בין היתר, לפתיחת תיק מסמכים, שבו יישמרו התצהיר, כל אישורי התקינות למערכות ואישורים לעמידה בדרישות רשות הכבאות. רשות הכבאות תבצע ביקורת מדי תקופה, בכדי לוודא עמידה בהתחייבות בתצהיר, בדיקת אישורי תקינות ובדיקת פעילות העסק, אם לא בוצעו שינויים.

עסקים ברמת סיכון בינונית וגבוהה, מחויבים לפעול על פי ההכנות המוקדמות שנקבעו בדרישות רשות הכבאות ועל פי הביקורת שביצעה בפועל. במקרה זה, כדאי לחבור לחברות מוסמכות לבטיחות אש, אשר מלוות ומייעצות, מכינות תיק וסקר סיכונים, כמו גם נותנות אישורי בטיחות בעבור רשות הכבאות וההצלה.

איך מוציאים אישור כיבוי אש? מה כולל ההליך המפורט

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ

היי כאן ניר, מתי נוח שאחזור אליך?

היי כאן ניר,
מתי נוח שאחזור אליך?

אישור כבאות לצרכי רישיון עסק, מותנה בדרישות הכבאות ובפנייה בבקשה לרשות הרישוי.

תהליך בקשה לאישור כיבוי אש לעסקים, כולל מספר נושאים, שהם שלבים בתהליך:

שלב הכנה לפני הבקשה, הוא לבצע את הנדרש על פי דיני כבאות והצלה בישראל, מתוך מפרט או דרישות מקצועיות.

שלב ההכנה כולל את הדרישות הסטנדרטיות, שכל עסק בישראל חייב בהם. מדובר בהתקנת עמדת כיבוי תקנית, מטפים וכו’, הקיימים במפרט הדרישות במסלול התצהיר.

עם סיום ביצוע הנדרש, יש להגיש בקשה לרישיון עסק לרשות הרישוי, במסגרתה נדרש להציג אישור בטיחות אש.

בשלב הבא, יתואם ביקור של מפקח בטיחות אש, מתחנת הכיבוי הנמצאת בתחומי הרשות, הכרוך באגרה, אשר יבצע ביקורת להכנה שבוצעה, בגינה יישלח דו”ח ביקורת, המפרט ליקויים, אם קיימים.

דו”ח הביקורת יכלול לוחות זמנים לביצוע תיקון הליקויים, אם ישנם, ותקבע ביקורת נוספת.

היה והעסק עמד בדרישות ובתיקון הליקויים, יינתן לו אישור כיבוי אש לעסק, שיועבר לרשות הרישוי, כמסמך משלים בבקשה לרישיון העסק.

אי עמידה בדרישות, ייתנו בידי רשות הכיבוי וההצלה את ההחלטה, באם לשלול ולסרב למתן רישיון מידי הרשות הרישוי, או להחליט החלטות אחרות על פי שיקולה.

תנאים לקבלת אישור כיבוי אש לעסק – כל המסמכים שנדרש להגיש כדי לקבל את האישור

דרישות כיבוי האש, למתן או חידוש אישור כיבוי אש לעסקים, מפורטים בתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבניין מסחרי) תשל”ב – 1971. התקנות מטילות את האחריות להכנה מוקדמת, על בעלי העסק. הדרישות מותנות בסוג העסק, גודלו, כמות העובדים והמבקרים בו ועוד.

תקנות אלו, בשילוב סעיף 6 לחוק הכבאות וסעיף 9 לחוק רישוי עסקים, מגדירות בניינים מסחריים שאינם מחויבים ברישוי, אך מחויבים בהתקנת ציוד כיבוי:

  1. מטפי כיבוי + אישור תקינות ציוד כיבוי מטלטל
  2. גלגלון כיבוי + אישור התקנה עפ”י תקן ישראלי 2206 חלק 2
  3. אספקת מים.
  4. ברזי כיבוי
  5. ארונות כיבוי אש

בנוסף, הדבר כרוך בבדיקת תקינות מקיפה, תחזוקה שוטפת וביקורות שנתיות כמתחייב.

עסקים בעלי סיכון אש בינוני וגבוה, עשויים להידרש להתקנה מחמירה של מערכות וציוד, ובהעדר אישור תקינותם, לא יינתן אישור כיבוי אש, למשל:

מערכות ספינקלרים לכיבוי אש במים – מערכת אוטומטית המחוברת למקור מים.

נדרש טופס אישור תקינות, בהתאם לתקן ישראלי 1596.

מערכות גילוי אש – לרוב מדובר במערכות לגילוי עשן באמצעות גלאים.

נדרש טופס אישור תחזוקה על פי תקן 1220.

כיבוי אש בלוחות חשמל – מערכת זו מגנה על לוח החשמל מסיבות להתפרצות אש.

נדרש אישור תקינות מערכת כיבוי בארון חשמל.

בדיקה תרמוגרפית – זוהי בדיקה המבוצעת בארונות חשמל, לבדיקת חום חריג שעלול לייצר אש.

נדרש אישור ביצוע הבדיקה.

קיימים עסקים הנדרשים למערכות כיבוי נוספות כגון מנדפים, לאישורים נוספים כגון היתר רעלים ועוד.

על בעל העסק להגיש לרשות המקומית תכנית של המבנה, פרטים על מהות העסק, פרטים אישיים ועוד. בנוסף, יש להעביר אישור בטיחות אש, של חברה מוסמכת. הרשות תעביר את החומר למפקח בטיחות אש, שיתאם ביקור בבית העסק, בסיומו יוציא דו”ח ביקורת המפרט תקינות וליקויים.

יש להעביר לרשות הכבאות תיק מסמכים הכולל, תכנית סקר סיכונים, תכנית בטיחות, תכנית מבנה מפורטת הכוללת מיקום אמצעי הבטיחות בהתאם לדרישות רשות הכבאות, ואגרת כיבוי שנתי משולמת, ויש להעביר אישורי תקינות בתוקף של הציוד המותקן, במרוכז.

אישור בטיחות אש

בשלב ההכנה ולקבלת אישור כיבוי אש מרשות הכבאות וההצלה, ניתן לערוך סקר סיכונים באמצעות חברות שזהו תחום פעילותן, ואשר עסקים בעלי סיכון אש ברמה בינונית וגבוהה מחויבים בהם. חברות מקצועיות אלה, יש להן הידע בפרשנות החוק לגבי אמצעי הבטיחות, מיקומם במבנה, הדרכת עובדים, ליווי וייצוג מול הרשויות, תחזוקה שוטפת ועוד.

על פי הוראות נציב 532, יש להגיש תכנית בטיחות למבנה בו מתקיים העסק, בפירוט אמצעי הבטיחות הנדרשים והשימוש.

הדבר מאפשר פעילות בטיחותית, וכך נמנעות תאונות אש, סכנות חיים ופציעות.

ראשית, ייבדק המבנה על כל תוכניותיו ותתבצע הערכת סיכונים, על פי מידע זה, ייקבעו אמצעי הבטיחות ויוכן תיק בטיחות. שנית, יותקנו מערכות גילוי וכיבוי אש, תוך שחברת הבטיחות, מלווה ומסייעת ברכישה ובהתקנה לאחריהם יינתן אישור בטיחות אש, המיועד לרשות הכבאות.

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות 

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות 

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות

קבלו שיחת ייעוץ ללא עלות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם