ספרינקלרים מנע אש תעשיות בע׳׳מ

מערכות כיבוי אש

כל מה שחשוב לדעת לפני שמתקינים מערכת לכיבוי אש ע”פ תקני מכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות.
תקן 1596
תקן 1928
תקן 1220
טופס 4,7
ספרינקלרים מנע אש תעשיות בע׳׳מ

מערכות כיבוי אש

כל מה שחשוב לדעת לפני שמתקינים מערכת לכיבוי אש ע”פ תקני מכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות.
תקן 1596
תקן 1928
תקן 1220
טופס 4,7
ספרינקלרים מנע אש תעשיות בע׳׳מ

כל הנושאים

מהי מערכת כיבוי אש?

מערכת כיבוי אש, הינה מערכת המורכבת מפונקציות מהונדסות, הפועלות יחד, לגילוי אש, התרעה וכיבוי, בטרם נגרם נזק. מערכות אלו צריכות להיות מאושרות ותקניות על פי מכון התקנים הישראלי, ורשות הכבאות.

מי נדרש בהתקנת מערכות כיבוי אש ע”פ תקן ישראלי 1596?

תקן 1596 עוסק בדרישות המינימום לשמירה על בטיחות נגד פירצות אש במבנה, ובהתאם לכך, דורש מרובם המוחלט של המבנים בישראל, פרטיים או עסקיים, להתקין מערכת כיבוי אש ומערכות נוספות. המבנים הנדרשים בכך הם:

 1. עסקים במבנה משותף.
 2. בנייניי משרדים.
 3. בנייני מגורים שהוקמו אחרי שנת 2010
 4. בנייני מגורים בעלי חידוש תמ”א 38.
 5. בתים פרטיים.
 6. מרכזי מסחר מקורים.
 7. מפעלים, בתי מלאכה ותעשייה.
 8. חנויות מסחר, מרכולים וסופרים.
 9. מוסדות לימוד, פעוטונים וגני ילדים.

מאילו מערכות מורכב מערך בטיחות אש במבנה?

מערך בטיחות אש במבנה פרטי או עסקי, מורכב בבסיסו ממערכות גילוי וכיבוי אש, ומתחלק לשתי מערכות בסיס נפרדות, הפועלות יחד.

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ

היי כאן ניר, מתי נוח שאחזור אליך?

היי כאן ניר,
מתי נוח שאחזור אליך?


המערכת הראשונה ממנה מורכב מערך בטיחות אש במבנה ע”פ תוכנית בטיחות אש הינה מערכת גילוי אש, מערכת זו, אחראית לזהות מקורות פירצת אש ועשן במבנה, ולשלוח אות פעולה למערכת השניה – מערכת זו הינה מערכת כיבוי אש המורכבת ממתזי מים (ספרינקלרים בשפה המקצועית) הפזורים במבנה, ותפקידה הוא לכבות פירצות אש בעזרת התזה מאסיבית של זרמי מים אוטומטיים לאזור השריפה, בכדי למנוע את התפשטותה, ככל המוקדם.
הלכה למעשה, מערך בטיחות שכזה, מורכב ממספר גלאים, חיישנים, מרכזיה אזורית/אנלוגית בהתאם לרמת הסיכון, ומספר ספרינקלרים, בהתאם לגודל וחילוק המבנה. אבל…

זהו המערך המינימלי הנדרש בישראל ע׳׳פ תקן 1596 חלק 1, אך ישנם מבנים בהם נדרשת התקנה של מערכות נוספות.

שתי המערכות הללו (מערכת גילוי ומערכת כיבוי), הן המינימום החוקי הנדרש לבטיחות אש במבנה, אך לכל מבנה ישנם צרכים שונים, ולעיתים, כדי לעמוד בדרישות והתקנים מטעם מכון התקנים ורשות הכבאות (עליהם נדבר בהמשך), נדרש להתקין מערכות נוספות שתפקידן לתגבר את מערכות הבסיס בעת הצורך, כגון: מאגרי מים, חדרי משאבות, ומערכות שחרור עשן.
כדי לדעת מהם הדרישות והתקנים החלים על המבנה שלכם, מוזמנים ליצור איתנו קשר.

חברת מנע אש כאן בשבילכם – הרבה מעבר להתקנה ותחזוקה.

מנע אש היא חברה בעלת נסיון עשיר ומסייעת ללקוחות מכל הסוגים, בעלי עסקים, ארגונים, קבלנים – בקידום יעיל של תוכניות בטיחות אש, והשגת ההיתרים הנדרשים ע”י מכון התקנים ורשות הכבאות. אנחנו מחכים רק לכם, אחד מנציגנו ישמח לתת לכם שירות, צרו איתנו קשר.

הדרישות והתקנים הישראליים בנושא התקנת מערכות כיבוי אש במבנה.

תקן 1596, תקן 1596 חלק 1, ותקן 1928 הנם תקנים מקומיים הקובעים כי בישראל חובה להתקין ולתחזק מערכת ספרינקלרים (מערכת כיבוי אש) במבנה חדש, פרטי או עסקי, לרבות פרויקטי תמ׳׳א 38.

תקן 1596 של מכון התקנים הישראלי

תקן 1596 של מכון התקנים הישראלי, עוסק בדרישות המינימים על שמירה על בטיחות אש במבנה ובהתקנת במערכת כיבוי אש מסוג ספרינקלרים קבועות ואוטומטיות במבנה, בתחזוקתן, בחיבורם לרשת המים (כאשר אין לחץ מים סביר לצרכי המערכת), ובתפקיד המערכת להבטחת בטיחות אש.

על פי תקן זה ובהתאם לדרישת איגוד ערים, יש לבצע באמצעות תכנית בשלבים הבאים, ולהעבירה לאישור הגורמים הרלוונטיים:

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ

היי כאן ניר, מתי נוח שאחזור אליך?

היי כאן ניר,
מתי נוח שאחזור אליך?

שלב א’

 1. בדיקת לחץ מים.
 2. הכנת תוכנית וביצוע, בהתאם ללחץ המים.
 3. העברת התוכנית לאישור מעבדה מוסמכת.

בבדיקת מערכת הספרינקלרים, נבדקת פריסתם ומיקומם של מערכות מתזים לכיבוי אש, בהתאם לצרכים ולמאפיינים של העסק והמבנה. נבדקת תקינות צנרת המים למתזים, רגישות הזרימה ולחץ המים, ותקינותו של הראש המפעיל.

שלב ב’

 1. העברת התוכנית, לרשות העירונית, להתחברות לשעון מים וקבלת אישורים.
 2. התקנה בפועל על פי התקן.
 3. בדיקה סופית על ידי מעבדה מוסמכת.

תקן 1596 חלק 1

תקן 1596 חלק 1 עוסק בהתקנת מערכות כיבוי אש קבועות ואוטומטיות לכיבוי אש באמצעות מים (ספרינקלרים).
על פי תקן זה, חלה חובת התקנה, באופן תקני כמפורט בתקן, של מערכת כיבוי אש מסוג ספרינקלרים, בכל מבנה חדש, כולל עסקים, בנייני ציבור, בנייני מגורים, מגרשים, חניונים, משרדים, חנויות ועוד.

התקן נועד לוודא, כי המערכת שלכם הותקנה כראוי, על ידי גורם המוסמך לכך, ושמאגר המים המקושר לבניין שלכם, אכן יוכל לספק את כמות המים הנדרשת מהמערכת בשעת הצורך, כדי לכבות את השריפה.

עיקרי תקן 1596 חלק 1

1. חיבור מערכות כיבוי אש אוטומטיות, לרשת מים עירונית או ארצית.
2. שימוש במאגר מים מרכזי, משותף למספר מבנים, אם לחץ המים אינו מספיק למערכת.
3. פריסת ברזי כיבוי אש, לפי רמות סיכון וברזי כיבוי

יישומי תקן 1596 חלק 1

התקן חל על כל סוגי המבנים שצוינו לעיל, כנדרש על פי איגוד ערים.
וכנגזרת לכך, חלה חובת התקנת מערכות כיבוי אש (מערכות ספרינקלרים) על מבנים אלו, חובה זו היא תנאי לקבלת רישיון עסק כחוק, או טופס 4 במבנה פרטי.

המערכות המותקנות ע׳׳י חברת מנע אש בע׳׳מ, הינן מערכות שעומדות בדרישות התקן הישראלי, תקן 1596, המיוצרות על ידי מיטב היצרנים בעולם, באיכות ובסטנדרטים גבוהים.

דרישות רשות הכבאות ע”פ תקן 1596 חלק 1

דרישת כיבוי האש, היא על פי תקן 1596 חלק 1, שמטרת הייסוד שלו היא הגנה על חיי אדם לרבות רכוש, זאת במקרה של שריפה. נדרש ליישם הוראות תקן זה בכל מקום ובכל מבנה, בין אם מוגדר כעסק ובין אם לאו. יישום תקן 1596 הינו תנאי הכרחי לקבלת אישור כיבוי אש, רישיון עסק, או טופס 4 במבנה פרטי.
ניתן לקבוע, כי דרישות רשות הכבאות להתקנת מערכות כיבוי אש, חלה במקרים הבאים:

 1. כאשר קיים שימוש בחומרי גלם דליקים או בעלי מטען אש של למעלה מ-10 ק”ג עץ למ”ר.
 2. כאשר תהליכי הייצור, השינוע האחסנה והטכנולוגיה המתקיימים בעסק, בעלי סיכון גבוה.
 3. כאשר העסק, בנוי על מחסן שגודלו מעל 200 מ”ר

תקן 1928 של מכון התקנים הישראלי

תקן 1928 עוסק בדרישות מינימום לבדיקה תקופתית בתחזוקת המערכות המבוססות על מים. תקן 1928 מתייחס למערכות שונות כגון: מתזים, זרנוקים, ספרינקלרים, תותחי קצף ועוד.

התקן הינו תקן חשוב ביותר, משום שהוא מאפשר עמידה בדרישות שונות, לרבות, כיבוי אש, משרד העבודה ואף חברות ביטוח. מעבר לכך, הוא מכנס את כלל העובדים, לעבודה בצורה נכונה ובטיחותית ומאפשר לבעלי העסק, להתנהל בביטחון ובראש שקט.

הבדיקות התקופתיות המבוצעות במערכות מבוססות מים, מחייבות הסמכה של מכון התקנים. הבדיקות תכלולנה, בדיקה מקיפה של צנרת המתזים, פריסת הספרינקלרים ומיקומם, בדיקת זרימה למערכות גילוי האש, בדיקת לחצי אוויר ובדיקת הראש המפעיל של המערכת.

חברת מנע אש בע”מ, עוסקת בין היתר גם בתחזוקת מערכות לכיבוי אש, לפי דרישות תקן 1928.

תחזוקת מערכות כיבוי אש ע׳׳פ תקן 1928

תקן 1928, שמבוסס על תקן 25 NFPA, עוסק בבדיקה והתחזוקה התקופתית של מערכות כיבוי אש, והתנהלות בעת שריפה. דרישות התחזוקה של מערכות כיבוי אש במים.

תקן 1928, מתייחס בעיקר למערכות כיבוי במים, והוא כולל בין היתר, זרנוקים, גלגלונים, מצמד לחץ לזרנוקים ועוד. הנחיות לתחזוקה, כיצד להשתמש בהם בעת שריפה, אילו בדיקות לבצע ומתי.

בכל כמה זמן תתבצע בדיקה ותחזוקה ע׳׳פ תקן 1928?

בדיקה ותחזוקה מונעת לספרינקלרים, מתבצעת אחת לשנה, כדי להבטיח את תקינותה ואמינותה של המערכת, וכן למערכות, אשר אושרו בתקן 1596.

מי רשאי לבצע את הבדיקה?

הבדיקה השנתית על פי תקן 1928, תתבצע אך ורק על ידי גורם המוסמך לכך, מטעם מכון התקנים.

תחזוקת מערכות כיבוי אש ניתנת על ידי חברת מנע אש, לכל דורש, המחזיק מערכת כיבוי אש שהותקנה באופן התקני כפי שצוין בתקן 1596 חלק 1, העוסק בהתקנה בלבד.

טופס 4 ומערכות כיבוי אש

טופס 4, הוא אחד האישורים הסופיים בתהליך בניית מבנה חדש. טופס זה, מאשר כי המבנה מאושר לאכלוס, והוא עמד בכל הדרישות והתקנים.

מערכת ספירנקלרים (מערכת כיבוי אש) העומדת בתקן 1596, הינה תנאי חובה לקבלת טופס 4 חתום ע׳׳י רשות הכבאות והגורמים הרלוונטיים.

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ

היי כאן ניר, מתי נוח שאחזור אליך?

היי כאן ניר,
מתי נוח שאחזור אליך?

טופס 7 – אישור תקינות מערכת כיבוי אש.

אישור זה ניתן, לאחר שנבדקה המערכת לכיבוי אש, ונמצא כי היא כוללת את כל הרכיבים הנדרשים, אשר אושרו על ידי שירותי הכבאות וההצלה.
אישור זה מהווה אישור כיבוי אש לעסק, טופס 4 לאיכלוס, ומשמש גם לצרכי ביטוח.
אישור זה נקרא “טופס 7”, שהוא אישור תקינות מערכת אוטומטית לכיבוי אש, לפי תקן ישראלי ת”י 1928, מערכת לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.
מרכיבי המערכת הדורשים בדיקה ועמידה בתקנים, לקבלת אישור תקינות, הינם:

 • ספרינקלרים – על פי תקן 1928, יעברו בדיקה של בודק מוסמך.
 • גלאי עשן – על פי תקן 1220 חלק 5.
 • רשת מים – תקינות מערכת המים, לרבות, לחץ, ספיקה, באמצעות בדיקת אופיין רשת מים.

חדר משאבות כעזר למערכת כיבוי אש

חדר משאבות הוא חלק ממערכת ספרינקלרים, המופעל באמצעות חשמל, סולר או אדים.
המשאבה מחוברת לצנרת הציבורית, התת קרקעית, לאספקת מים או שהיא מחוברת למקור מים העומד בפני עצמו, כמו מיכל. המשאבה נועדה להעלות את לחץ המים, כאשר הוא אינו מספיק לצרכי המערכת של הכיבוי.

בחדר המשאבות, קיים הציוד החשוב ביותר, המגן על הבניין, במקרה של שריפה. הוא צריך להיות נגיש לצרכי תחזוקה והפעלה.

מערכת כיבוי אש אוטומטית

קיימות שלוש מערכות לכיבוי אש אוטומטי, ביניהן, מערכת הספרינקלרים, מערכות כיבוי אש בגז, מערכות כיבוי בארוסול.
מערכות אלו, שולטות על כיבוי האש, ללא מגע יד אדם.

בעת גילוי השריפה, בשלב התרעת הסכנה, מערכות אלו זכו להצלחה של למעלה מ-93% בהצלת חיי אדם, הלוא הם המקרים, בהם שלב הסכנה, הופך להיות סכנה של ממש.

שתי הקטגוריות הקיימות לסיווג מערכות כיבוי אוטומטי, הן:

 1. מערכת כיבוי הנדסית, מערכות הנבנות באופן מיוחד ומותאם לצרכי הלקוח, והן מבוססות על כיבוי בגז או פורמולות מיוחדות, ואף נוזל ההופך לגז.
 2. מערכות כיבוי קדם הנדסיות, אלמנטים שאינם דורשים תכנון מיוחד, והכיבוי יבש או רטוב.

על מנת שלא יהיה צורך בהתערבות אנושית בכיבוי, יש צורך בגילוי, הפעלה ויישום.

הגלאים מתוכננים לטמפרטורה ספציפית, וכאשר החום מגיע לטמפרטורה זו, נוזל בלחץ, משוחרר או במקרים מסוימים, משאבה אלקטרונית.

מערכת כיבוי אש למנדפים

מערכת לכיבוי מנדפים, מתייחסת לכיבוי אש אוטומטי במטבחים.
המטבח מהווה לב ליבה של המסעדה, ומעבר לעובדה שתפקידו לייצר מנות, שיהממו את הלקוחות, קיימת סכנת אש תמידית גבוהה, בשל השימוש בחום ואש.

רוב אסונות השריפה במסעדות, הן תוצאה ישירה של שריפה המתהווה במטבח. המערכת בנויה על כיבוי בגז, נוזל או קצף, במקום במים, שאינם יעילים בכל מקרי השריפה במטבח, בשל השומנים והגריז.

מערכת כיבוי אש ביתית

מערכת כיבוי אש לבית, הכרחית לבטחון יושבי הבית.
לעיתים קרובות, התקנת מערכות כיבוי אש במבנים חדשים, הינה חובה. זאת מתוקף דרישות מכון התקנים הישראלי, ורשות הכבאות, ע׳׳פ התקנים המצוינים לעיל. מעוניינים לדעת האם המבנה שלכם נדרש בהתקנה? צרו איתנו קשר, אנחנו חוזרים מהר.

מערכת שכזו, תחסוך לבעל הבית כסף, במקרה של שריפה, כאשר היא תפעיל מערכת ספינקלרים. 80-90% מהשריפות בבתים, נכבים על ידי ספינקלר בודד.

לרוב קיימת רתיעה משימוש במערכת זו, בשל נזקי המים. אך בפועל, כמות המים הנדרשת לכיבוי אש, בשלב ההתהוות, קטן מאוד ביחס לכמות המים, שמכבי האש יצטרכו להשתמש בהם, מפני שעד שיגיעו למקום השריפה, האש תהיה כבר רבת עוצמה.

חלק מהמערכות עושות שימוש בספינקלרים המופעלים על ידי חום גבוה, וחלקם מופעלים על ידי ספינקלרים, שיש בהם חלק הנמס בחום, ואז הוא מפעיל את המערכת.

מערכות כיבוי אש ספרינקלרים

זוהי מערכת ספרינקלרים, המשחררת מים בכדי לשלוט ולכבות אש. המערכת מופעלת באמצעות גלאי אש או עשן.

המים הם אלמנט כיבוי האש, היעיל ביותר. מבין מערכות הכיבוי האטומטיות, הספרינקלרים הם הזולים ביותר, שכן הם הכי קלים לתפעול, בשל המים שמחירם נמוך בהרבה, מאמצעי הכיבוי האחרים, לרבות, גז, קצף וכו’.

למרבה הצער, מים אכן עשויים לגרום לנזק לרכוש, ולהפגין חוסר יעילות בכיבוי אש, שנגרמה מגריז, ושמנים.

קיימים שני סוגים עיקריים של מערכות ספרינקלרים:

 1. ספרינקלרים בעלי צינורות רטובים, מערכות בהם הצינורות, תמיד מלאים מים, ועושים בהם שימוש, כאשר רמת הסיכון גבוהה מאוד.
 2. ספרינקלרים בכוננות – מופעלים על ידי התרעת כיבוי ממערכת גילוי, בהם עושים שימוש, כאשר קיים חשש לנזק רב ורגיש ברכוש, כמו מוזיאונים, ספריות וכו’.

תכנון מערכות כיבוי אש

בכל הנוגע למערכות כיבוי אטומטיות, חלו שיפורים בתחום הספרינקלרים, וניתן להשתמש בחומרים שונים לכיבוי, מלבד מים. כיום ניתן לתכנון מערכות:

 1. ספרינקלרים
 2. מערכות ארוסול
 3. מערכות קצף
 4. מערכות CO2
 5. מערכות גז
 6. מערכות יבשות
 7. מערכות רטובות

לא משנה באיזה מערכת נבחר, המערכת חייבת להיות מחוברת למערכת גילוי האש.

מערכות כיבוי פריאקשן

אלו הן מערכות כיבוי אש, למקומות שבהם לא ניתן לעשות שימוש, בכיבוי במים. ולכן הן מצויידות במערכת כפולה, כדי למנוע חדירת מים, העשויה לגרום לנזק כבד. כמו לדוגמא, חדרי שרתים, חדרי חשמל וכו’.

מערכות אלה, דחוסות באוויר, ובמקרה של ירידת לחץ אוויר במערכת, כתוצאה מפתיחת מתז או גילוי עשן על ידי גלאי, רק אז תפעל מערכת הספרינקלרים.

גם במערכות אלו, יש צורך לבצע בדיקות ותחזוקה תקופתיות, ע׳פ תקן 1928, עליו פירטנו בהרחבה לעיל .

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ

היי כאן ניר, מתי נוח שאחזור אליך?

היי כאן ניר,
מתי נוח שאחזור אליך?

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות 

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות 

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות

קבלו שיחת ייעוץ ללא עלות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם