מערכות כריזה המחוברות למערכות גילוי אש

מה שדרוש לדעת על מערכות כריזה המחוברות למערכות גילוי אש, מהו התקן המורה את התקנתן ובדיקתן (1220/3-11) דרישות משטרת ישראל בנושא (מפרט 160), ועוד מידע רלוונטי עבור הנדרשים בהתקנת מערכות גילוי אש משולבות מערכות כריזה.

מהן מערכות כריזה?

מערכות כריזה הן מערכות שמשמשות להשמעת הודעות או אזעקות במקרה של מצב חירום מסוג פירצת אש או עשן במבנה. מערכות אלו מחוברות למערכת גילוי אש, ומאפשרות להשמיע אזעקה או הודעה במקרה של אירוע אש. המערכת מאפשרת השמעת התרעה לצורך הפניית תשומת הלב, ובעקבותיה השמעת הודעה קולית שהוכנה מראש ואוחסנה בזיכרון המערכת.

התקנת מערכות כריזה על פי תקן 1220 חלק 3 ומפרט 160

בישראל, נדרשות להתקנה מערכות כריזה ע”פ ת”י 1220/3. מערכת כריזה חייבת לעמוד בתקן 1220/3 של מכון התקנים הישראלי. לפי התקן, המערכת חייבת להתקין במשולב עם מערכת גילוי עשן, לשמיע הודעות פינוי אוטומטיות באירוע אש, ולהתריע במקרה של תקלה במערכת או בחיווט. כמו כן, המערכת חייבת להשמיע בכל חללי המבנה בצורה שווה, להכיל גיבוי ע”י סוללות לפעולה ללא חשמל למשך 30 דקות, ולהתבדק אחת לשנה לתקינותה. הבדיקה תיעשה ע”פ התקן הבא:

בדיקה ותחזוקה מערכות כריזה על פי תקן 1220 חלק 11 של מכון התקנים הישראלי

תקן 1220 חלק 11 של מכון התקנים הישראלי מגדיר את הדרישות לבדיקה ותחזוקה של מערכות כריזה. לפי התקן, מערכות הכריזה צריכות לעבור בדיקה ותחזוקה שנתית. התחזוקה כוללת בדיקת מגברים, מטען ומצברים, מקרופון כריזה, רמקולים, כיסוי שמע בכל האתר, תשתיות וקווי הזנה ליחדות הקצה, ואינטגרציה מול רכזת גילוי אש במידה ומדובר במערכת תקן. התחזוקה צריכה להתבצע על ידי מתקינים מוסמכים, והמערכת צריכה לעמוד בכל הדרישות של התקן.

מערכות כריזת חירום לפי מפרט 160 של משטרת ישראל

מפרט 160 של משטרת ישראל, מגדיר את הדרישות למערכת כריזת חירום במבנים המחויבים לכך ע”פ תקן 1220 חלק 3. המפרט כולל דרישות לגבי התקנה, תפעול, תחזוקה ובדיקה של מערכת הכריזה. לדוגמה, המערכת צריכה להיות מחוברת למערכת גילוי אש, ולהכריז אוטומטית הודעות פינוי במקרה של אירוע אש. בנוסף, כל תקלה במערכת או בחיווט צריכה להוביל להתראה קולית וויזואלית, כך שיהיה ניתן להתייחס אליה ולפתור אותה. המערכת צריכה להיות מותקנת ומתוחזקת על ידי מתקינים מוסמכים, ולעבור בדיקה שנתית לתקינותה.

תחזוקת מערכות כריזה

באתרים שבהם הותקנה מערכת כריזת חירום לפי מפרט 160 של משטרת ישראל או מערכת כריזה העומדת בתקן 1220 חלק 3, יש לבצע ביקורת ותחזוקה שנתית. הביקורת כוללת בדיקת מגברים, מטען ומצברים, מיקרופון כריזה, רמקולים, כיסוי שמע בכל האתר, תשתיות וקווי הזנה ליחדות הקצה, ואינטגרציה מול רכזת גילוי אש במידה ומדובר במערכת תקן.

בסיום, מערכות הכריזה המחוברות למערכת גילוי אש הן חלק חיוני במערכת הבטיחות של כל מבנה. הן מאפשרות פינוי מהיר ובטוח במקרה של אש, ומספקות כלי חיוני לניהול מצבי חירום. על פי התקנים המקומיים, חובה לבצע ביקורת ותחזוקה שנתית של המערכת, כדי להבטיח שהיא תפקידה באופן תקני במקרה של אש.

מהי החשיבות הנוספת של מערכות כריזה במבנה?

הכשרה והכנה למצבי חירום

מערכת הכריזה היא כלי חשוב במערכת ההתמודדות עם מצבי חירום, אך היא איננה מספקת פתרון מקיף ללא הכשרה והכנה של האנשים הנמצאים במבנה. הכשרה זו מתבצעת לפי תוכנית בטיחות אש, שאותה מתכנן יועץ לבטיחות אש.

תרגולים והדרכות

למערכת הכריזה תפקיד חשוב בהוראות הפינוי והתרעה במקרה של אש, אך יש לוודא שהצוות והתושבים יודעים איך לפעול במצב חירום. יש לבצע תרגולים והדרכות באופן תדיר, כדי לוודא שכולם מבינים את הנהגות הבטיחות ויודעים איך להשתמש במערכת הכריזה בצורה יעילה.

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ

היי כאן ניר, מתי נוח שאחזור אליך?

היי כאן ניר,
מתי נוח שאחזור אליך?

השאירו פרטים ונחזור אליכם