בדיקת אינטגרציה לכיבוי אש ע”פ הוראת נציב 536

כל מה שחשוב לדעת על בדיקת אינטגרציה עבור מערכות בטיחות אש
הוראת נציב 536

בדיקת אינטגרציה לכיבוי אש ע”פ הוראת נציב 536

כל מה שחשוב לדעת על בדיקת אינטגרציה עבור מערכות בטיחות אש
הוראת נציב 536

כל הנושאים

בדיקת אינטגרציה היא בדיקה הנדרשת לביצוע לאחר התקנת מערכות בטיחות אש כגון מערכות כיבוי אש מסוג ספרינקלרים ומערכות גילוי אש במבנה, התקן המורה על חובת ביצוע הבדיקה היא הוראת נציב 536 בגרסתה המעודכנת (גרסה 4).

בדיקה זו נדרשת בחוק מכיוון שקיימת חשיבות לסדר פעולות ולסנכרון זמני הפעולה בין מערכות בטיחות אש השונות בעת מצבי חירום כגון שריפה.

בדיקת אינטגרציה ע”פ הוראת נציב 536

הוראת נציב 536 באה להסדיר את הבסיס לקביעת משטר הפעלות של מערכות בטיחות אש כגון:
שליטה בעשן, דלתות ממודרות\NO ,מדפי\תריסי אש\עשן, מעליות וכל מערכת הנדרשת על ידי
רשות הכבאות או המתכנן, כאשר מופעלת מערכת גילוי אש ועשן או מערכות אוטומטיות
לכיבוי אש או שתיהן (להלן: “משטר הפעלות” או “אינטגרציה”).

מי רשאי לבצע בדיקת אינטגרציה?

מי שרשאי לבצע בדיקת אינטגרציה לכיבוי אש, הוא רק גוף המוסמך לכך ע”פ הוראת נציב 536, כגון מעבדות מוסמכות וחברות בטיחות אש (כמונו למשל – חברת “מנע אש”).

הסמכות הניתנת תחת ביצוע הבדיקה, מאפשרת לתכנן את משטר ההפעלות של מערכות בטיחות האש השונות, ולהוסיף בטבלת האינטגרציה אלמנטים ככל הנדרש לצורך פעולתן התקינה של מערכות החירום במבנה, בדרש כי אין סתירה עם הכתוב בהוראה זו (הוראה 536). זאת בהיוועצות עם רשות הכיבוי וההצלה.

מי נדרש לבצע בדיקת אינטגרציה ע”פ הוראות נציב 536?

ע”פ הוראת נציב 536, בדיקת אינטגרציה תידרש במקרים בהם ישנה מערכת אחת או יותר מהמערכות האחראיות לשליטה בעשן, או המערכות האחראיות על נושא הפרדת אש ועשן. בנוסף, בדיקת האינטגרציה כוללת מערכות משנה כמו חייגן אוטמטי, ומערכת אזעקה.

להלן הרשימה המסודרת:

 1. מערכות גילוי אש ועשן, המשמשות זיהוי ואיתור סכנות מסוג חום גבוה במבנה, פירצות שריפה וזיהוי עשן ע”פ תקן 1220 חלק 11.

  מערכת זו אחראית לגילוי מקור הסכנה, מדויק ככל הניתן, והעברת אותות פעולה למערכות שונות בהתאם לממצאים בזמן אמת. המערכות שמתקשרות עם מערכת גילוי האש הן מערכת הכריזה, מערכת החייגן האוטומטי, ומערכת הספרינקלרים.
 2. מערכת כיבוי אש ע”פ תקן 1596 – מערכת מסוג ספרינקלרים, מערכת זו פועלת בסינכרון מלא עם מערכת גילוי האש, שמשחררת אות פעולה מסונכרן. (בהרבה מקרים הספרינקלר כשלעצמו מתוכנן להמטיר מים ע”פ זיהוי טמפרטורה רגישה המעידה על סכנה במקום.
 3. מערכת כריזה – ע”פ תקנות ודרישות רשות הכבאות ומכון התקנים בתקן 1220 חלק 3: כאמור, מערכות הכריזה וההזעקה המחוברות למערכת גילוי האש, פועלות כדיי לספק התראת חירום לנמצאי המקום, כך שיוכלו לפתוח בנוהל חירום ויתפנו מהמבנה בהקדם.
 4. מערכת חייגן אוטומטי – חיוג לרשות כיבוי האש האזורית בעת הסכנה, ע”פ תקן 1220 חלק 3.

  חייגן משמש כחלק ממערכת אזעקת אש לחיוג אוטומטי למספר טלפון חירום מתוכנת מראש, כגון מכבי האש העירוני, או שירות ניטור, בעת הפעלת האזעקה, ואמור להיות מסונכרן באופן מלא עם המתרחש.

  חייגן אוטומטי הוא מכשיר המשמש לחיוג אוטומטי למספר הטלפון המוגדר בו בעת קבלת אות פעולה (מס’ מכבי האש העירוני).

  החייגן מקבל את אות הפעולה ממערכת גילוי האש, רק בתנאים מסוימים, המוגדרים במערכת, כגון: חום גבוה, זיהוי חלקיקי עשן ועוד.

  תקן 1220 חלק 3 וחלק 11 קובעים כי על החייגן להיות תקין ופעיל באופן תמידי, ועליו להיות מסוגל לשדר הודעה מוקלטת מראש ליעד המוגדר בו במקרה של אזעקת אש.

  ההודעה צריכה לכלול מידע כמו מיקום השריפה, סוג מערכת גילוי האש וכל פרט רלוונטי אחר. מטרת החייגן היא להבטיח שגורמי החירום יקבלו הודעה מהירה ככל האפשר במקרה של שריפה. על ידי חיוג אוטומטי למספר מתוכנת מראש, המערכת יכולה לעזור למזער את זמני התגובה ולהפחית את הסיכון לנזק לרכוש ולפציעה. בסך הכל, חייגן הוא מרכיב חשוב במערכת אזעקת אש, ונדרש בתקני בטיחות אש רבים, לרבות התקן הישראלי 1220 חלק 3′.
 5. מערכות נוספות שונות כמו בקרת עשן, דלתות מבודדות, תריסי אש, מעליות וכל מערכת אחרת הנדרשת על ידי רשות הכבאות או המתכנן.

על בדיקת האינטגרציה לוודא כי מערכות אלו פועלות בסינכרון מלא יחד, וכי סדר פעולתן הוא כפי שמוגדר בהוראת נציב 536 גרסה 4, זאת כדיי להבטיח כי סדר פעולות וסנכרון זמני הפעולה בין מערכות בטיחות אש השונות בחירום הינו תקין ומתואם בין המערכות השונות.

ההלכה למעשה של בדיקת האינטגרציה עבור מערכות בטיחות אש:

אם מנסים להסביר על בדיקת אינטגרציה כהלכה למעשה, מדובר בתיאום תפעול של מערכות שונות כמו בקרת עשן, דלתות מבודדות, תריסי אש, מעליות וכל מערכת אחרת הנדרשת על ידי רשות הכבאות או המתכנן. כאשר מופעלות מערכת גילוי אש ועשן או מערכות כיבוי אש אוטומטיות או שתיהן, משטר ההפעלה או השילוב נכנס לפעולה.

האחריות לתכנון משטר ההפעלה מוטלת על המתכנן, שעליו להתייעץ עם ה-KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) כדי לוודא שהתכנית עומדת בתקנות. המתכנן אחראי גם על הוספת אלמנטים לטבלת האינטגרציה כנדרש לפעילות תקינה של מערכות החירום בבניין.

טבלת האינטגרציה

טבלת האינטגרציה היא מרכיב מרכזי במשטר ההפעלה. הוא מספק תוכנית מפורטת להפעלת כל מערכת בטיחות אש בבניין. הטבלה כוללת מידע כגון מיקום גלאי עשן, רצף פעולת תריסי אש ודלתות והפעלת מעליות בשעת חירום.

חשוב לציין שאסור לטבלת האינטגרציה לסתור כל תקנות או הוראות הקשורות לבטיחות אש.

בנוסף, חשוב לכלול גם תוכנית פעולה בעת שריפה

בנוסף לשילוב מערכות בטיחות אש, חשוב גם לקבוע תכנית פעולה ברורה לדיירים ולגורמי חירום במקרה של שריפה. תוכנית זו צריכה לכלול נהלי פינוי, נקודות מפגש ייעודיות ופרוטוקולי תקשורת.

לסיכום

בסך הכל, סנכרון מערכות בטיחות אש וסידור פעולות בשעת חירום הם היבטים מכריעים בבטיחות אש. מתכנני ומנהלי מבנים חייבים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות הכבאות כדי להבטיח שמערכות אלו משולבות ביעילות ושהדיירים מעודכנים היטב לגבי נהלי חירום. על ידי נקיטת צעדים אלה, נוכל לעזור למזער את הסיכון לשריפה ולהבטיח את בטיחותם של האנשים הנמצאים בבניינים שלנו.

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות 

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות 

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ
כאן ניר, קבלו ממני יעוץ
ללא עלות או התחייבות

קבלו שיחת ייעוץ ללא עלות:

השאירו פרטים ונחזור אליכם