תקן 1220 חלק 3 וחלק 11 – התקנה ותחזוקה

תקן 1220 חלק 3 וחלק 11 - הוראות התקנה ותחזוקת מערכות גילוי אש. סקירה מפורטת אודות ת"י 1220 על מי חל התקן? מהן הדרישות וההוראות לתכנון המערכות, בדיקתן, התקנתן, ותחזוקתן השוטפת.
תקן ישראלי 1220 חלק 3 וחלק 11

מהו תקן 1220 ומה דרישותיו?

תקן 1220 הוא תקן ישראלי שנוסד ע”י מכון התקנים הישראלי, בשיתוף אדריכלים/מהנדסים/טכנולוגים ומשרדי ממשלה. תקן זה דן בנושא מי הם המבנים הנדרשים בהתקנה ותחזוקה של מערכת גילוי אש בישראל, ובהמשך לכך, קובע את דרישות המינימום התקניות לתכנון המערכת, בדיקתה, הוראות התקנתה, ותחזוקתה השוטפת. דרישות אלו חלות על מבנים פרטים, עסקיים וציבוריים. למעשה, רוב מבני המגורים המסחר והציבור בישראל מחויבים על פי החוק להתקין מערכת גילוי אש ע”פ תקן ישראלי 1220 חלק 3, ולתחזקה ע״פ חלק 11. זאת למען הגנה מרבית על חיי אדם ורכוש במצבי שריפה וחירום, כנדרש בחוק.

תקן 1220 מתחלק למספר חלקים המתייחסים לחובת ההתקנה, אופן ההתקנה, ונהלי הבדיקה והתחזוקה התקופתיים, הנדרשים עבור מערכות גילוי אש בישראל:

תקן 1220 חלק 3 – חובת התקנת מערכת גילוי אש תקנית ע”פ דרישות התקן

תקן 1220 חלק 3, מתווה דרישות ותקנות המתייחסות למספר נושאים:

סיווג רמת הסיכון במבנה.

השלב הראשון ביישום תקן 1220 חלק 3 הוא סיווג רמת הסיכון במבנה, סיווג זה, הוא הערכת סיכוני המבנה ע”פ מספר פרמטרים:

 1. סיווג אכלוס/תפוסה:

  לכמות ואופן האכלוס של המבנה במבנים כגון דירות מגורים, חנויות מסחר, תעשייה וכדומה, יש השפעה משמעותית על רמת הסיכון למצב חירום כמו שריפה, כך שלמעשה מקומות הומי אדם משתייכים לרמת סיכון גבוהה ונדרשים בהתקנת מערכות גילוי אש ומערכות בסיסיות נוספות כמו מערכת ספרינקלרים לכיבוי אש ע”פ תקן ישראלי 1596, באותו ההקשר חשוב לציין:

  בכל מבנה בו קיימת רמת סיכון בסיסית ומעלה, נדרשת התקנת שתי סוגי מערכות בסיס: מערכת גילוי אש, ומערכת כיבוי אש מסוג ספרינקלרים, מערכות אלו עוברות אינטגרציה ופועלות באופן מסונכרן כדיי לספק פתרון מקיף, הכולל התראה לחברי הבניין וכוחות ההצלה על המיקום הספציפי של ה+סכנה במבנה לצרכי התייעלות, וכיבוי אש במיקומים ספציפיים במבנה וכיבוי של פרצת האש, לפני שנגרם נזק משמעותי.

  חשוב לציין שרמת סיכון בסיסית מצריכה גם נשיאת ציוד כיבוי אש כגון מטפים, ארונות כיבוי אש ועוד, ע”פ תקן 129 חלק 1, אך זה נושא נפרד ממאמר זה.
 2. גובה, שטח ופריסת המבנה:

  גובהו, שטחו ואופן חילוק הפנים של שטחי המבנה, משפיעים על רמת הסיכון באופן ישיר, מכיוון שאופי המבנה יכול להשפיע על התפשטות האש ועל יכולת ההתפנות של הדיירים, ובשל כך, מבנים רבי קומות וחדרים נחשבים לבעלי רמת סיכון גבוהה, ונדרשים בתכנון מערכות בטיחות אש בפריסה רחבה וקפדנית, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, לצורך כך, עדיפה מערכת גילוי אש אנלוגית מאשר מערכת אזורית.
 3. חומרים בעלי פוטציאל בעירה ותבערה:

  כמות וסוג החומרים הדליקים הקיימים בבניין יכולים לגרום ולתרום לסכנת שריפה, כגון רהיטים, טקסטיל, דלקים, שמנים, מוצרי חשמל, מכונות תעשייה, ציוד מלאכה ועוד, ולכן, משפיעים גם הם בייחוס רמת הסיכון למבנה.
 4. דרכי מילוט:

  מספר ומיקום היציאות, כמו גם יכולתם של גרמי מדרגות ודרכי מילוט אחרים, הם גורמים חשובים להבטחת פינוי בטוח בזמן שריפה ובאים לידי ביטוי בתכנון תוכניות בטיחות אש, ובהערכת רמת הסיכון במבנה.

כל ארבעת הפרמטרים הללו מאפשרים לסווג את המבנה לידי רמת הסיכון המתאימה לו, ולאמוד בהתאם את סיכוני בטיחות האש בו.

תקן 1220 חלק 3 דורש התקנת מערכות גילוי אש, ובנוסף, דורש גם התקנת חייגן חירום ומערכות אזעקת חירום. זאת מכיוון שמטרת תקן זה היא הגברת רמת הבטיחות במבנה, והיכולת להתריע ככל המוקדם על מוקד הסכנה כדיי למנוע אותה ככל מוקדם.

אילו מבנים נדרשים להתקין ולתחזק מערכת גילוי אש ע”פ תקן 1220 חלק 3?

הבהרה מקדימה: מבנים הנדרשים בהתקנת מערכת גילוי אש נדרשים גם בהתקנת מערכת כיבוי אש, כך שהפסקאות הבאות נמצאות כרלוונטיות גם עבור תקן 1596, המחייב התקנת מערכות כיבוי אש מסוג ספרינקלרים.

כל מבנה המשמש למגורים וגובהו עולה על 29 מטר מעל פני הקרקע, בין אם מדובר בבניין חד-קומתי ובין אם מדובר בבניין חד-קומתי, מחויב בהתקנת מערכת גילוי אש אוטומטית, ותחזוקה לפי תקן 1220 חלק 11 שעליו נרחיב בהמשך.

למבני תעשייה או מלאכה יש להתקין מערכת מסוג זה במידה ושטח המבנה הכולל הוא 500 מ”ר ומעלה. במידה והמבנה כולל שלוש קומות או יותר, יש להתקין את המערכת בכל חלקי המבנה לאורכה ולרוחבה, בעזרת תכנון נכון ע”פ תקן 1220 חלק 3.

כמו כן, יש להתקין מערכת לגילוי אש ועשן בבנייני מגורים ללא יוצא דופן, כולל מבנים מתחדשים בפרויקטי פינוי בינוי ותמ”א 38, מבני ציבור, משרדים, חנויות, עסקים, חניונים ומגרשים.

סוג המערכת שתותקן, יהיה תלוי בסיווג המבנה, לרבות סוג התפוסה שלו ורמת הסיכון (1-2). דרישות המינימום למערכת הספרינקלרים ייקבעו לפי מידת הסיכון לשריפה לשריפה במבנה, כגון אזור מכירה, אזור שירות או מטבח תעשייתי.

לפי תקן 1220 חלק 3, רוב הבניינים החד-קומתיים אינם מחויבים למערכת גילוי אש, למעט מבנים המשמשים למטרות תפוסה גבוהה כמו אולמות אירועים או מפעלים בהם חלה חובת התקנה. באופן דומה, בנייני מגורים נמוכי קומות אינם מחוייבים בהתקנת אזעקה או מערכות כיבוי אש בכל קומה, אך חייבים להיות בהם ציוד כיבוי זמין בהתאם לתקן 129 חלק 1, כגון מטפים המוצבים ליד ברזי כיבוי אש. כמו כן, מומלץ להתקין מערכת כיבוי אש אוטומטית כתחליף, אם זה אפשרי.

ולמרות זאת, באילו נסיבות ישנה חובה להתקין מערכות גילוי אש בבניינים חד קומתיים? בהתאם לרמת הסיכון, תקן 1220 חלק 3 מחייב התקנת מערכות גילוי אש בבניינים חד קומתיים שאינם משמשים למגורים ובעלי תפוסה גבוהה של אנשים. דרישה זו חלה בדרך כלל על מבני ציבור כגון מוסדות חינוך ומקומות תפילה כמו בתי כנסת. בשל הריכוז הגבוה של אנשים במבנים כאלה, הצורך בהתקנת מערכות בטיחות מובן מאליו. בחלק מהמקרים קיימת חובה חלקית להתקנת מערכות וציוד כיבוי אש כמו למשל בדיור מוגן מנותק עד 2 קומות.

בחירת סוג המערכת ע”פ רמת הסיכון במבנה

רמת הסיכון הינה גורם מרכזי בבחירת סוג המערכת שתותקן במבנה. ישנם 2 סוגי מערכות עיקריות לגילוי אש, המונות תחתיהן תתי סוגים: מערכת אנלוגית ומערכת אזורית.

מערכת אזורית לגילוי אש מספקת בדרך כלל אינדיקציה כללית ולא מספקת לאזור בו התרחשה שריפה, בעוד שמערכת גילוי אש אנלוגית מספקת מידע ספציפי יותר על המיקום המדויק של השריפה בתוך בניין.

לכן, ע”פ תקנות תקן ישראלי 1220 חלק 3, קובע כי במבנים בעלי רמת סיכון גבוהה, נדרשת התקנת מערכת גילוי אש אנלוגיות, המשתמשת בחיישנים ובגלאים המחוברים ללוח בקרה מרכזי, המסוגל לאתר את המיקום המדויק של השריפה, על סמך האותות המתקבלים מהחיישנים. מערכת אנלוגית מספקת לכוחות ההצלה מידע מתוך המערכת האנלוגית, זאת כדי שיוכלו להגיב ביעילות ומהירות לנקודת הסכנה המדויקת בעת הצורך, על מנת למזער נזקים ולשמור על חיי אדם.

ביצוע בדיקת מיקום התקנת גלאי המערכת ע”פ חלק 3 בתקן הישראלי 1220

בדיקת מיקום התקנת גלאים היא תהליך המשמש לקביעת המיקום היעיל ביותר של גלאי אש במבנה.

מטרת בדיקה זו היא להבטיח שהגלאים ממוקמים במיקומים האופטימליים ביותר לגילוי שריפות במהירות ובדייקנות. במהלך בדיקת מיקום התקנת גלאים, אנשי מקצוע בתחום בטיחות האש יעריכו את פריסת המבנה ויקבעו את המיקומים הטובים ביותר עבור הגלאים בהתבסס על

1. גודל המבנה וצורת החדרים.
2. נוכחותם של סכנות אש פוטנציאליות כמו חומרים דליקים וכדומה.
3. מערכת האוורור של המבנה.

למטרת מיקום הגלאי באופן האופטימלי, נעשה שימוש במודלים ממוחשבים ובסימולציות כדי לבדוק מיקומי גלאים שונים ולקבוע אילו מיקומים מספקים את הכיסוי הטוב ביותר.

התקנה תקנית ומערכת מאושרת ע”י מת”י

המערכת הנבחרת, תהיה מחוייבת להחשב כמאושרת ע”י מכון התקנים הישראלי (מת”י), ותותקן ע”י גורם המוסמך לך ע”י מכון התקנים, המחזיק תעודת הסמכה תקנית חתומה, בתוקף, עם מס ההסמכה הרלוונטי.

חברת מנע אש מחזיקה בכל ההסמכות וההיתרים כדיי להתקין מערכות גילוי אש ע”פ תקן 1220 חלק 3, ולתחזקן ע”י תקן 1220 חלק 11. הנה הסמכותינו בנושא בטיחות אש.

ביצוע בדיקת תקינות לאחר התקנת המערכת ע״פ תקן 1220 חלק 3

ע״פ תקן 1220 חלק 3, נדרש לבצע בדיקת תקינות לכל חלקיק המחבר את המערכת לפני הפעלתה בפועל. מטרת הבדיקה היא לוודא כי כל חלקיק המותקן בה עומד ע״פ דרישות מכון התקנים, ועל פי דרישות תקן 1220 חלק 3 בפרט.

בדיקת תקינות בסיום התקנת המערכת הינה פרט חשוב, מכיוון שאם המערכת לא מותקנת כהלכה, היא עלולה לא לזהות שריפה כראוי, או להשמיע אזעקות שווא, דבר שעלול להיות מסוכן ויקר.

ע״פ תקן 1220 חלק 3, בדיקה צריכה להתבצע על ידי איש מקצוע מוסמך ע״י מכון התקנים הישראלי בלבד, לביצוע בדיקת מערכות גיבוי אש ע״פ תקן 1220 חלק 3/11, המחזיק בהיתרים ובהסכמות הרלוונטיות לביצוע בדיקה ספציפית זו. חברת מנע אש בע״מ, הינה חברה מוסמכת לביצוע התקנה ותחזוקה תקנית ע״פ מת״י, ונשמח לתת לכם שירות.

הבדיקה צריכה לכסות את כל ההיבטים של המערכת, סילוק ליקויים אפשריים, לרבות תקינות הגלאים, לוח הבקרה, החיווט וכל רכיב אחר כגון: מערכת כריזה, אזעקה, ההתראה והתקשורת מול תחנת כיבוי האש הקרובה.

בבדיקת התקינות מתבצע ניסוי כליי המערכת בפועל, כדיי לוודא כי המערכת מספקת תגובה הולמת בזמן אמת.

לאחר בדיקה זו, על פי תקן 1220 חלק 3, נדרש למלא את ״מסמך מס׳ 3 – אישור התקנת עד 10 גלאים על-פי תקן ישראלי ת”י 1220 חלק 3״. אישור זה מהווה כאישור תקינות המערכת, והוא מאשר כי הותקנה מערכת גילוי אש כחוק ע״י הגורם המוסמך לכך בחוק, והיא עברה את הבדיקות הרלוונטיות כדיי להבטיח את תקינותה ע״פ דרישות התקן.

תקן 1220 חלק 11 – נהלי בדיקה ותחזוקה תקופתיות למערכות גילוי אש

תקן 1220 חלק 11 מציב דרישת חובה, כי מערכות שהותקנו ע”פ תקן 1220 חלק 3, נדרשות בבדיקה ותחזוקה תקופתית אחת לשנה הכוללת דיווח על כך לשירותי הכבאות האזוריים שלכם/חברת הביטוח. זאת בהתאם לנספח ג לתקן ישראלי ת”י 1220 חלק 11– מערכות גילוי אש: תחזוקה.

לצורך תיעוד ודיווח, נדרש למלא את הוראות טופס 4 של רשות הכבאות וההצלה לישראל:

דיווח ותיעוד בעזרת טופס 4 – “אישור תחזוקה מערכת גילוי אש על-פי תקן ישראלי ת”י 1220 חלק 11”

טופס זה הינו טופס דיווח לשירותי כבאות\חברת הביטוח, כי בוצעו הבדיקות והתחזוקות הנדרשות בתקן 1220 עבור תחזוקתן של מערכות גילוי אש.

לצורך עמידה בתקן וביצוע התחזוקה כחוק, יש להביא לביצועה ותיעודה בטופס 4, ע”פ הוראותיו.

מילוי הטופס יתבצע אך ורק ע”י גורם שהוסמך לכך על ידיי מכון התקנים, בעל תעודת ההיתר “היתר לסמן מצרך במערכת גילוי אש: תחזוקה” ע”פ תקן 1220 סעיף 11(ב). בנוסף, חשוב לוודא שתעודת ההיתר תקפה לתאריך התחזוקה התקופתית עבור תקן זה.

שליחת טופס 4 לרשות הכבאות

לאחר סיום ביצוע הבדיקות, נדרש לשלוח אותן למוקד השירות והמידע עבור כבאות והצלה לישראל, למייל לכתובת המייל של מדור ההגנה מאש: tservice@102.gov.il

התחזוקות והבדיקות הנדרשות ע”פ תקן 1220 חלק 11:

על פי תקן זה, בדיקות אלה מתבצעות פעם בשנה ומתועדות יחדיו בטופס 4 הצוין לעיל. כל הבדיקות מתבצעות רק על ידי מעבדה הההוסמכה לכך, ובעלת תעודת ההיתר הרלוונטית כפי שצוין לעיל.

1. בדיקת הפעלת חייגן אוטומטי:

בדיקת הפעלת החייגן האוטומטי הוא בדיקה המוודאת את תפקודו התקין של החייגן המקושר למערכת גילוי אש. החייגן האוטומטי הוא מכשיר שמתוכנת לחייג אוטומטית למספר הטלפון של תחנת רשות הכבאות הקרובה אליכם שהוגדרה במערכת מבעוד מועד, במקרה של אזעקת אש.

מטרת הבדיקה היא לוודא שהחייגן האוטומטי מסוגל להעביר כראוי את אות אזעקת האש לתחנת רשות הכבאות העירונית.

הבדיקה מתבצעת על ידי הדמיית אזעקת אש, ואימות שהחייגן האוטומטי מסוגל לחייג את מספר הטלפון שנקבע מראש, ולשדר את איתות אזעקת האש.

2. בדיקת תקינות מערכת גילוי אש במבנה/נכס ע”פ ת”י 1220 חלק 3

על מנת לתחזק את המערכת, נדרש לבדוק אותה לפני כן, כדיי לקבל את האינדיקציה הנכונה על אופן תקינותה.

ע”פ טופס 4, יש לבדוק את המערכת והתקנתה, כאמור “בדיקת תקינות מערכת גילוי אש” לפי התקן הישראלי 1220 חלק 3. בנוסף, נדרש לוודא כי תוצאת הבדיקה מתאימה לדרישות תקן זה, במהדורתו העדכנית ביותר לעת הבדיקה.

בנוסף, בטופס 4 נדרש לציין האם בוצעו או לא בוצעו שינויים במבנה מבדיקת תקינות המערכת האחרונה.

אחד מסעיפי בדיקה ותחזוקה זו, דורשת מבעל הנכס להציג חוזה התקשרות אל מול חברת בטיחות אש בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש ע”פ ת”י 1220 חלק 11 למשך שנה אחת לפחות.

בנוסף, נדרש לציין את סוג המערכת (אזורית/אנלוגית ועוד) את דגמה, וחברת הייצור שלה.

3. בדיקת התאמה לתקן ישראלי 1220 חלק 3 אחת ל-12 שנים

על פי התקן הישראלי 1220 חלק 3, חייבת להתבצע בדיקת התאמה של מערכת גילוי האש במבנה והתקנתה לתקן אחת ל-12 שנים, על ידי מעבדה מאושרת או מעבדה המוכרת על ידי רשות הכבאות וההצלה (בעל תו תקן).

תעודת בדיקה זו תקפה ל-12 שנים, ולאחר מכן, נדרשת בדיקה חדשה לפי מהדורת התקן שהייתה בתוקף בעת הבדיקה הראשונית, גם כן ע”י הגורם המוסמך לכך בעל ההיתרים וההסמכות הרלוונטיות (תו תקן תקף).

לסיכום תקן 1220 חלק 11 בלבד, המטרה היא לוודא כי תחזוקת המערכת שנבדקה מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת”י 1220 חלק 11.

חשיבות תקן ישראלי 1220 וסיכום

ת”י 1220 חלק 3 וחלק 11, נכתבו בעזרת ניסיון מלומד שנים של מגוון מקורות מידע בארץ ובעולם, ונועדו על מנת לבצע את מירב הניתן בכדי להציל חיי אדם, במקרים אפשריים של שריפה, כפי שמלמדת אותנו ההיסטוריה החוזרת.

חברת מנע אש מזמינה אתכם לקיים את דרישות תקן זה למען שמירה על החוק והצלת החיים. נשמח ללוות אתכם בתהליך. אך כך או כך כמובן: הקשיבו לחוק ולגורמים מטמעו – מכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות הארצית, ובכך, מלאו את דרישותיהם בעזרת חברה מוסמכת לבטיחות אש.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת בדף יצירת הקשר שלנו.

israeli standard 1220 parts 3 and 11

כפתור לשיחת וואטסאפ עם נציג בוואטסאפ

היי כאן ניר, מתי נוח שאחזור אליך?

היי כאן ניר,
מתי נוח שאחזור אליך?

ניר, מנע אש

לקבלת שירות,
השאירו פרטים ואנו ניצור איתכם קשר:

לקבלת שירות
השאירו פרטים, ואנו ניצור איתכם קשר:

מובילים את בטיחות האש בישראל

0
מטרים בטוחים יותר
0
שנות ניסיון
0
תקנים מוסמכים
0
פריסת צוותים ארצית

מובילים את בטיחות האש בישראל

0
תקנים מוסמכים
0
פריסת צוותים ארצית
0
שנות ניסיון
0
מטרים בטוחים יותר
ניר

לשיחת ייעוץ ללא עלות, השאירו פרטים.

לשיחת ייעוץ ללא עלות, השאירו פרטים:

השאירו פרטים ונחזור אליכם